หมายเลข ID หัวข้อ : 00237501 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/11/2020

อุปกรณ์มีความร้อนมากเกินไป

    • หากคุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อสนทนา รับส่งข้อมูล หรือเล่นเกมหรือเพลงเป็นเวลานาน อุปกรณ์อาจเกิดความร้อน นี่เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากในสภาวะเหล่านี้ อุปกรณ์จะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงสร้างความร้อนมากขึ้น
    • อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด