หมายเลข ID หัวข้อ : 00239430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

เสียงรบกวนเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว (Play/Pause)

    เนื่องจาก ฟีเจอร์ Vinyl Processor  เป็นการตั้งค่า คุณภาพเสียงที่สร้างเสียงลักษณะเฉพาะของแผ่นเสียงไวนิล (อนาล็อก) ขึ้นมา สิ่งต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเปิด ฟีเจอร์นี้ในหน้าจอ  Sound adjustment  

    • ในระหว่างการเล่นคอนเทนท์ แม้ว่าจะเป็นคอนเทนท์ที่เงียบ ก็อาจจะมี เสียงรบกวนเพิ่มออกมาได้
    • มีเสียงรบกวนเมื่อกดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว (Play/Pause)
    • จะได้ยินเสียงรบกวนเมื่อมีการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ Vinyl Processor   

    ถ้าหากท่านกังวลในเรื่อง เสียงรบกวน เราแนะนำว่าไม่ควรใช้ ฟีเจอร์ Vinyl Processor นี้