หมายเลข ID หัวข้อ : 00239468 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการแสดง หรือปิดหน้าจอ เทปคาสเซ็ท

  ท่านสามารถทำการสลับหน้าจอเครื่องเล่นไปแสดงเป็นตัวรักษาหน้าจอเหมือน เทปคาสเซ็ทได้ ในระหว่างการแสดงของหน้าจอ เทปคาสเซ็ท เครื่องเล่นจะปิดลงไปโดยอัตโนมัติภายใน 10 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน

  เพื่อให้แสดงหน้าจอของ เทปคาสเซ็ท

  1. ในหน้าจอ HOME เลือกที่ Music Player
  2. เลือกเพลงที่ท่านต้องการจะเล่น
  3. เลือกที่  (Options) ที่ด้านขวาบนข้างหน้าจอ


    
  4. แตะที่ Display tape playback screen เพื่อตรวจเช็คกล่องสำหรับทำการเลือก เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนหนึ่งโดยไม่มีการสั่งงานที่ปุ่มใด ๆ หรือ หน้าจอสั่งงานในหน้าจอการเล่น หน้าจอนั้นจะสลับไปเป็นหน้าจอ เทปคาสเซ็ท

  หมายเหตุ: แบบขอบหน้าจอ เทปคาสเซ็ทที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามเพลงที่เล่นอยู่

  วิธีการปิดหน้าจอเทปคาสเซ็ท

  ในหน้าจอการเล่น Music Player เลือกที่ (Options) และแตะที่หน้าจอ Display tape playback screen เพื่อลบเครื่องหมายเลือกออก