หมายเลข ID หัวข้อ : 00237492 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ท่านลองวิธีนี้หรือยัง

  มีบางสิ่งที่ท่านควรลองทำเป็นอันดับแรกเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version) หากท่านไม่พบ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) ใน การตั้งค่า (Settings) ให้แตะที่ ระบบ (System)

  เริ่มการทำงานใหม่

  • โดยการเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านใหม่ ท่านจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ ซึ่งบางครั้งสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านได้โดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ไม่เริ่มใหม่ตามปกติ ท่านสามารถบังคับให้อุปกรณ์ของท่านเริ่มการทำงานใหม่ได้ การตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกลบระหว่างการบังคับเริ่มการทำงานใหม่

  วิธีเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านใหม่ 

  วิธีบังคับอุปกรณ์ให้เริ่มใหม่หรือปิดเครื่อง

  อัปเดต

  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด

  รีเซ็ต

  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง วิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของท่านทำงานไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าท่านทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Google ของท่านก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น

  ถ้าต้องการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Android 11/Android 10) 

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)

  • หากท่านไม่สามารถเข้าถึงเมนู Settings (การตั้งค่า) ในอุปกรณ์ของท่านได้ ให้ทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ Xperia Companion ท่านสามารถทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ได้ แม้ว่าอุปกรณ์ดูเหมือนไม่ตอบสนองโดยสิ้นเชิง

  วิธีซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion