หมายเลข ID หัวข้อ : 00235062 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/12/2019

ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ E-mount lens FE 16-35mm F2.8 GM “SEL1635GM” สำหรับกล้องดิจิทัล α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  เมื่อไม่นานนี้ Sony ได้รับทราบถึงเลนส์บางตัวของรุ่น E-mount FE 16-35mm F2.8 GM“ SEL1635GM” สำหรับกล้องดิจิทัล α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ (เริ่มจำหน่ายเมื่อ: 28 กรกฎาคม 2560) อาจทำให้กล้องใช้งานไม่ได้หรือฟังก์ชันที่แสดงบนจอมอนิเตอร์ของกล้องอาจได้รับผลกระทบ เมื่อใส่เลนส์เข้ากับตัวกล้อง

  Sony เสนอให้มีบริการ การตรวจเช็คโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเลนส์ที่ได้รับผลกระทบนี้

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

   

  [รุ่นและหมายเลขประจำเลนส์ที่อยู่ในขอบข่าย]

  เลนส์ E-mount lens FE 16-35mm F2.8 GM “SEL1635GM” สำหรับกล้องดิจิทัล α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้

  เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าเลนส์ E-mount lens FE 16-35mm F2.8 GM “SEL1635GM” สำหรับกล้องดิจิทัล α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบหมายเลขประจำเลนส์

  [วิธีการตรวจเช็คหมายเลขประจำเลนส์]

  หมายเลขประจำเลนส์สามารถพบได้บนป้ายชื่อรุ่น ที่อยู่ด้านล่างของเลนส์

  [ระยะเวลาของการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]

  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

  * อาการที่มีสิทธิ์ได้รับการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น จะจากความผิดพลาดเฉพาะส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าเท่านั้น หากความเสียหายของเลนส์เกิดจากส่วนอื่นๆ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นก่อน ในกรณีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

  สำหรับคำถามใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อของศูนย์บริการ Sony สามารถดูได้จากหน้า ศูนย์บริการ