หมายเลข ID หัวข้อ : 00254883 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2021

สอบถามเกี่ยวกับระบบเสียงติดรถยนต์ (Car Audio System)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    XAV-AX5160 และ XAV-AX5110 เป็นรุ่นเฉพาะที่ติดตั้งอยู่ในรถที่ผลิดโดย Mitsubishi Motors

    ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของ Mitsubishi Motors ในพื้นที่ของท่าน