หมายเลข ID หัวข้อ : 00233921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2022

ฉันไม่สามารถดำเนินการปรับแอปให้เหมาะสมกับรายบุคคล (Optimize (personalize) apps) ได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าการปรับให้เหมาะสมที่สุดของ แอปพลิเคชันไม่สำเร็จให้ลองทำดังต่อไปนี้:

    1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันที่ท่านกำลังพยายามจะทำให้เหมาะสมกับรายบุคคลนั้นได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
    2. เปิดแอป Sony | Headphones Connect และดำเนินการ 360 Reality Audio Setup อีกครั้ง

    หมายเหตุในแอป Amazon Music: ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 ท่านไม่สามารถทำการปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมในแอป Amazon Music ด้วยแอป Sony | Headphones Connect ได้ ท่านจะต้องสมัครเพื่อฟังเพลง 360 Reality Audio ในการเป็นสมาชิกของ Amazon Music Unlimited โดยไม่ต้องทำการปรับให้เหมาะกับรายบุคคล