หมายเลข ID หัวข้อ : 00232686 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/10/2019

การแจ้งเตือนสำหรับปัญหาการเชื่อมต่อของ WF-1000XM3 และอุปกรณ์ Apple ที่ใช้ iOS 13.1

  ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่สนับสนุนและสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  เราได้ยืนยันปัญหาต่อไปนี้เมื่อใช้ WF-1000XM3 กับอุปกรณ์ Apple ที่ใช้ iOS 13.1

  ・เสียงคำแนะนำไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้เมื่อใช้งานแอป Headphones Connect
  ・ฟังก์ชันจับคู่อย่างง่ายของแอป Headphones Connect จะไม่ทำงานบนเวอร์ชันของแอปที่ก่อนเวอร์ชัน 6.0.1 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2562 เราขอแนะนำให้ท่านอัปเดตแอป Headphones Connect เป็นเวอร์ชัน 6.0.1 นี้ เพื่อให้ใช้งานฟังก์ชันจับคู่แบบง่าย (Easy pairing function) ได้ต่อไป (อัปเดตเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
  Note: ท่านสามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้จากหน้าการตั้งค่าของอุปกรณ์

  ・The ฟังก์ชันการอัปเดตซอฟต์แวร์บนแอป Headphones Connect จะไม่ทำงาน
  Note: การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หยุดลงชั่วคราว

  ・Google Assistant จะไม่ทำงาน

  ปัญหาเหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นหากท่านใช้ iOS 13.0 หรือก่อนหน้านี้ (เวอร์ชันที่ต่ำกว่า iOS 13.0) บนอุปกรณ์ Apple ของท่าน

  ท่านสามารถใช้ฟังก์ชัน Music playback และ Sound Tuning setting ได้ต่อไปบนแอป Headphones Connect ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ iOS 13.1

  เราจะอัปเดตหน้านี้ เมื่อมีข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบ