หมายเลข ID หัวข้อ : 00232661 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2019

ไม่สามารถใช้ Imaging Edge Mobile สำหรับถ่ายโอนรูปภาพจากกล้อง Sony α (Alpha) ไปยัง iOS เวอร์ชัน 13

  10 ตุลาคม 2562

  เรียนท่านลูกค้า Sony α (Alpha) ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

  แจ้งอัปเดตแอป Imaging Edge Mobile สำหรับ iOS ได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 7.2.2 เพื่อรองรับ iOS 13 และได้แก้ไขปัญหาการถ่ายโอนรูปภาพจากกล้อง Sony α (Alpha) ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 13

  แต่หากท่านยังพบปัญหาการถ่ายโอนรูปภาพหลังจากที่ได้อัปเดตแอป Imaging Edge Mobile สำหรับ iOS เวอร์ชัน 7.2.2 ขอให้ท่านทำการถอนการติดตั้งแอป Imaging Edge Mobile ออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 13 แล้วทำการติดตั้งแอป Imaging Edge Mobile ใหม่อีกครั้งจาก App Store เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ขอให้ท่านทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 13 จากนั้นให้ทดลองเชื่อมต่อดูอีกครั้ง

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ

   

  27 กันยายน 2562

  เรียนท่านลูกค้า Sony α (Alpha) ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

  เมื่อเร็วๆนี้ แอปเปิ้ล ได้ปล่อย iOS เวอร์ชัน 13 ให้แก่อุปกรณ์ที่รองรับ เช่น iPhone ซึ่ง Imaging Edge Mobile ยังไม่รองรับ iOS 13 จึงส่งผลทำให้กล้อง Sony α (Alpha) อาจพบปัญหาไม่สามารถโอนถ่ายรูปภาพไปยัง iPhone ที่ได้รับการอัปเดตไปเป็น iOS 13

  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?

  ถึงแม้ Imaging Edge Mobile จะแสดง Wi-Fi ได้เชื่อมต่อกันแล้ว แต่ระหว่าง Sony α (Alpha) และ iPhone ไม่สามารถเชื่อมต่อถึงกัน

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อดังนี้

  สร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง NFC (One-touch)

  เรายังไม่ได้รับรายงานว่า การสร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง NFC นั้นจะพบปัญหาการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้ของแอป Imaging Edge Mobile

  ตรวจสอบรายการรุ่นกล้อง Sony α (Alpha) ที่ Imaging Edge Mobile รองรับการสร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง NFC (One-touch) ได้ที่นี่

  ตรวจสอบรายการรุ่น iPhone ที่ Imaging Edge Mobile รองรับการสร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง NFC (One-touch) ได้ที่นี่

  สร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง QR Code

  สำหรับกล้องรุ่นที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง QR Code ได้

  เรายังไม้ได้รับรายงานว่า การสร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง QR Code นั้นจะพบปัญหาการเชื่อมต่อ

  สำหรับกล้องรุ่นที่ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อผ่านทาง QR Code ได้

  กรุณาใช้แอป Smart Remote Control เวอร์ชันอัปเดตล่าสุด สำหรับการสร้าง QR Code เพื่อการเชื่อมต่อ ท่านสามารถตรวจสอบ Smart Remote Control เวอร์ชันล่าสุดและรายการรุ่นกล้องที่รองรับ ได้ที่นี่

  ท่านจำเป็นต้องมีบัญชี Sony Entertainment Network (PlayStation™Network) เพื่อดาวน์โหลดอัปเดต Smart Remote Control หากท่านยังไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีของท่าน ได้ที่นี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

            ขั้นตอนการอัปเดต Smart Remote Control ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมีดังนี้

            1. นำกล้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

            2. ไปที่เมนู Application บนกล้องของท่าน

            3. เลือก Application List

            4. เลือก PlayMemories Camera Apps

            5. เลือกแอป Smart Remote Control

            6. เลือก Update

            7. ลงชื่อและรหัสด้วยบัญชี Sony Entertainment Network (PlayStation™Network)

            8. ติดตั้งการอัปเดต Smart Remote Control

            9. QR Code จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอให้พร้อมใช้งาน ท่านสามารถนำแอป Imaging Edge Mobile บน iPhone มา scan QR Code นี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกล้อง Sony α (Alpha) และ iPhone

           

  หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่อยังคงล้มเหลว ขอให้ท่านลบแคชของแอป Imaging Edge Mobile แล้วลองทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

                   การลบแคช (Cache) ของแอป Imaging Edge Mobile จะอยู่ในเมนู ช่วยเหลือ/คู่มือการใช้งาน

                  

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ