หมายเลข ID หัวข้อ : 00243871 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2020

การถ่ายภาพแบบคาดเดาคืออะไร?

  การถ่ายภาพแบบคาดเดาคืออะไร?

  การถ่ายภาพแบบคาดเดาจะทำการถ่ายภาพทันทีที่วัตถุเข้าสู่เฟรมของกล้องโดยอัตโนมัติก่อนที่คุณจะกดปุ่ม โดยจะตรวจหาการเคลื่อนไหวด้านหน้าเลนส์กล้องและเริ่มบัฟเฟอร์รูปภาพในขณะที่คุณกำลังเตรียมถ่ายภาพ ดังนั้นหากคุณคลิกช้าเกินไป เพียงย้อนกลับไปแล้วเลือกภาพถ่ายจากภาพที่กล้องได้ถ่ายไว้ประมาณหนึ่งวินาทีก่อนที่คุณจะคลิกปุ่มกล้อง โดยเลือกภาพถ่ายได้สูงสุดถึงสี่ภาพ หากไม่พบการเคลื่อนไหว ระบบจะไม่เปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบคาดเดา การถ่ายภาพแบบคาดเดาจะสามารถใช้งานได้เมื่อเลือก Superior Auto Mode และตั้งค่าออโต้เป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ! ในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 9.0 นั้น Superior Auto จะเป็นค่าเริ่มต้นของโหมดกล้อง

  การใช้การถ่ายภาพแบบคาดเดา

  Android 9.0

  หากต้องการเปิด/ปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบคาดเดา

  1. เปิดกล้อง
  2. แตะ Cog_Imgถ่ายภาพแบบคาดเดา (Predictive Capture)
  3. เลือกที่ Auto หรือ Off.

  Android 8.0

  ทำการเลือก Superior Auto Mode

  1. เปิดกล้อง
  2. เลื่อนไปที่ Superior Auto Mode.

  หากต้องการเปิด/ปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบคาดเดา

  1. เปิดกล้อง
  2. เลื่อนไปที่ Superior Auto Mode.
  3. แตะที่ไอคอนฟันเฟือง จากนั้น แตะที่ More.
  4. แตะที่ ถ่ายภาพแบบคาดเดาจากนั้น เลือกที่ Auto หรือ Off.