หมายเลข ID หัวข้อ : 00232257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่แสดงขึ้นมาหลังจากที่ฉันเลือกกล่องป้อนข้อความ

  ถ้าไม่มีแป้นพิมพ์บนหน้าจอแสดงบนหน้าจอทีวี แม้จะทำการเลือกกล่องป้อนข้อความ ให้ทำการแก้ปัญหาชั่วคราวต่อไปนี้ตามลำดับตัวเลข ถ้าอาการยังคงมีอยู่ เราแนะนำให้ใช้การแก้ปัญหาชั่วคราวถัดไปในรายการ ตรวจเช็คดูว่ามี แป้นพิมพ์บนหน้าจอแสดงขึ้นมาหรือไม่หลังทำการในขั้นตอนใดๆ เสร็จแล้ว:

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 1: 

  ถอดอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของทีวีออก ตรวจเช็คดูว่ามีตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สายเชื่อมต่อกับทีวีอยู่หรือไม่ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่แสดงขึ้นมา เมื่อมีตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สายเสียบอยู่กับทีวี เนื่องจากทีวีอาจจะเห็นตัวรับสัญญาณนี้เป็นแป้นพิมพ์แบบ USB ได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ถอดตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สายนี้ออกจากทีวี

  • ตัวอย่างของ ตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย

   ตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 2:

  ถ้าหากแป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี ให้เลือกที่  Leanback Keyboard ในเมนูของ  Settings

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่มHOME
  2. เลือกที่ไอคอน Gear Settings
  3. เลือกที่System Preferences
  4. เลือกที่  Keyboard
  5. เลือกที่Leanback Keyboard

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 3:

  ถ้าหากไม่มีตัวเลือกของ Leanback keyboard ให้ทำดังนี้และตรวจเช็คดูว่ามี Virtual keyboard แสดงหลังจากที่ทำในขั้นตอนใดๆ เสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่:

  • ยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตจาก Google Play™ store
   1. เปิด Google Play store ขึ้นมา
   2. เลือกที่My Apps
   3. ใน Recently Updated เลือกที่ Gboard - the Google Keyboard
   4. เลือกที่ UNINSTALL UPDATES
  • ยกเลิกการติดตั้งการอัปเดตจากการตั้งค่าของทีวี
   • เลือกที่ไอคอนของ Settings Settings Apps > Gboard > Uninstall updates