หมายเลข ID หัวข้อ : 00231741 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/08/2019

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน กันยายน 2562

    5 กันยายน 2562    Weekday Training Course: Basic Camera Usage พื้นฐานการใช้งานกล้อง

    7 กันยายน 2562    Basic Flash Photography: พื้นฐานการใช้ไฟแฟลชโซนี่ (Sony)

  12 กันยายน 2562    Weekday Training Course: คอร์สอบรมการปรับตั้งค่ากล้องระดับสูง

  15 กันยายน 2562    คอร์ส Basic Camera and Photography พื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ

  19 กันยายน 2562    Weekday Training Course: คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานโหมดถ่ายภาพ Manual

  21 กันยายน 2562    คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายวีดีโอและการสร้างสรรค์งานวีดีโอ

  26 กันยายน 2562    Weekday Training Course: คอร์สอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพท่องเที่ยว

  28 กันยายน 2562    กิจกรรม Master Class: Portfolio Review & Improvement ครั้งที่ 2

   

  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

  https://www.facebook.com/SonyDigitalCameraThailand