หมายเลข ID หัวข้อ : 00233176 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

[วีดีโอ] Bluetooth ซีรีส์| คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่สำคัญ

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube