หมายเลข ID หัวข้อ : 00233175 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

[วีดีโอ] Bluetooth ซีรีส์ | วิธีเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Windows หรือ Mac

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube