หมายเลข ID หัวข้อ : 00233177 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

[วิดีโอ] Bluetooth ซีรีส์ | วิธีการจับคู่ด้วย NFC อุปกรณ์ของท่าน

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube