หมายเลข ID หัวข้อ : 00231576 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

"Google Assistant is not connected" ดังขึ้นมาเมื่อ ชุดหูฟังสลับด้านโดยใช้ทัชเซ็นเซอร์สำหรับฟังก์ชัน Google assistant ใน iPhone

    เพื่อแก้ปัญหา ให้ลบข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ออกจาก iPhone และจากนั้นให้จับคู่หูฟังนั้นใหม่