หมายเลข ID หัวข้อ : 00230316 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ประกาศปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ขอแจ้งการปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันสำหรับสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์ตามรายละเอียดค่าแรงใหม่ด้านล่าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่รับสินค้า เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการโซนี่ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องและเลนส์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จะได้ รับส่วนลดค่าแรงพิเศษ 70% จากอัตราค่าแรงซ่อมใหม่

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

 

ค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

ประเภทสินค้าและบริการค่าแรง (บาท)
กล้องคอมแพ็ค2,340
กล้องมิลเลอร์เลส3,000
กล้องฟูลเฟรม5,000
เลนส์5,000
การทำความสะอาดทุกประเภท2,500
ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (หากไม่มีการซ่อม)340

 อัตราค่าแรงข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%