หมายเลข ID หัวข้อ : 00230316 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ประกาศปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ขอแจ้งการปรับราคาค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันสำหรับสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์ตามรายละเอียดค่าแรงใหม่ด้านล่าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่รับสินค้า เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการโซนี่ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

  สำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องและเลนส์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จะได้ รับส่วนลดค่าแรงพิเศษ 70% จากอัตราค่าแรงซ่อมใหม่

   

  ขอแสดงความนับถือ

  บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

   

  ค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

  ประเภทสินค้าและบริการค่าแรง (บาท)
  กล้องคอมแพ็ค2,340
  กล้องมิลเลอร์เลส3,000
  กล้องฟูลเฟรม5,000
  เลนส์5,000
  การทำความสะอาดทุกประเภท2,500
  ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (หากไม่มีการซ่อม)340

   อัตราค่าแรงข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%