หมายเลข ID หัวข้อ : 00229713 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2019

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

   6 กรกฎาคม 2562 คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง : Advance Portrait Photography Workshop

  11 กรกฎาคม 2562 Weekday Training Course : คอร์สอบรมการปรับตั้งค่ากล้องระดับสูง

  13 กรกฎาคม 2562 คอร์สอบรม Art of Composition : ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

  13 กรกฎาคม 2562 คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายวีดีโอและการตัดต่อสำหรับงาน Vlog

  18 กรกฎาคม 2562 Weekday Training Course : คอร์สอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพท่องเที่ยว

  25 กรกฎาคม 2562 Weekday Training Course : พื้นฐานการใช้งานฟังก์ชั่นกล้อง

  27 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมทริปถ่ายภาพ 1 วัน อ่างเก็บน้ำบางพระและสถานที่รอบๆ

   

  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

  https://www.facebook.com/SonyDigitalCameraThailand