หมายเลข ID หัวข้อ : 00230379 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/11/2019

ฉันจะขอรับบริการได้ที่ไหน ในกรณีที่ชุดหูฟังไร้สาย หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟ เกิดการสูญหาย หรือต้องได้รับตรวจซ่อม?

    ท่านสามารถไปที่ ศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด เพื่อทำการเปลี่ยนหรือตรวจซ่อม ได้ทั้งทางด้านซ้าย หรือ/และด้านขวาของชุดหูฟังหรือกล่องสำหรับชาร์จไฟ

    กรุณาส่งตัวเอียร์บัดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และกล่องสำหรับชาร์จไฟไปให้กับศูนย์บริการ 

    หมายเหตุ:

    • การชาร์จไฟและตัว ยูนิตเดี่ยวๆ ของ ชุดหูฟังไม่มีแยกจำหน่ายให้เป็นการเฉพาะ
    • การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรายการที่สูญหาย และการเปลี่ยนของหูฟัง/กล่องสำหรับชาร์จไฟ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการ