หมายเลข ID หัวข้อ : 00230407 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

ถ้าหากท่านสวมใส่ หรือถอดเอียร์บัดจากหูของท่าน แอป Headphones Connect จะตัดการเชื่อมต่อ

    ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับแอป Headphones Connect หลังจากนั้นชั่วครู่
    ถ้าหากไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ให้ปิดและทำการรีสตาร์ท แอป Headphones Connect ใหม่อีกครั้ง