หมายเลข ID หัวข้อ : 00228902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/06/2019

โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม VAIO Update

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Sony ระบุเมื่อเร็วๆนี้ได้พบช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม “VAIO Update” บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Sony®VAIO® การอัปเดตความปลอดภัยมีการปล่อยออกมาแล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ และ Sony แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านดำเนินการอัปเดตนี้โดยทันที

 

คอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ

เครื่องคอมพิวเตอร์ Sony VAIO ที่ติดตั้ง VAIO Update เวอร์ชัน 7.3.0.03150 หรือเวอร์ชันก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: ช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นนี้ รวมถึงการติดตั้ง VAIO Update ไว้ล่วงหน้าที่มาจากโรงงาน หรือติดตั้งอัปเดตในภายหลัง

 

ช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น

ช่องโหว่นนี้ อาจทำให้บุคคลที่สามสามารถเรียกใช้งานคำสั่งได้โดยไม่ได้รับอนุญาต (Arbitrary code) บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ

 

การแก้ไขปัญหา

โปรดใช้ VAIO Update เพื่อติดตั้ง "VAIO Update 7.4.0.15200 หรือที่สูงกว่า"

หมายเหตุ: หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตั้งค่า VAIO Update เป็นค่าเริ่มต้น "VAIO Update 7.4.0.15200 หรือที่สูงกว่า” การอัปเดตจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

 

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของ VAIO Update

     1. เปิด Windows Explorer

     2. เรียก Local Disk (C:) ► Program Files ► Sony ► VAIO Update directory

         หรือ

         เรียก Local Disk (C:) ► Program Files ► Sony ► VAIO Update 5 directory

     3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Version.txt เพื่อดูเวอร์ชัน