หมายเลข ID หัวข้อ : 00232160 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019

ฉันไม่สามารถตั้งรูปภาพเป็นวอลเปเปอร์ของฉันได้

    ถ้าต้องการตั้งให้รูปภาพเป็น วอลเปเปอร์ของท่าน ให้จัดไฟล์ของรูปภาพนั้นให้อยู่ระหว่าง 10 KB และ 6 MB