หมายเลข ID หัวข้อ : 00228973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

มีเสียงออกมาเฉพาะที่ลำโพงหน้าในระหว่างการใช้แฮนด์ฟรี

    ข้อสำคัญ: ถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้น

    เสียงออกมาเฉพาะที่ลำโพงหน้าเมื่อใช้แฮนด์ฟรี

    ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงหน้าด้วย ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

    1. โวลลุ่มของอุปกรณ์โมบายของท่านมีการตั้งไว้เป็นปิดเสียงหรือไม่? ลองทำการเพิ่มโวลลุ่มดู
    2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อของลำโพงหน้าของตัวเครื่องมีการเชื่่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว