หมายเลข ID หัวข้อ : 00228811 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

ฉันไม่สามารถหา ไอคอนของ SOURCE หรือ Setting Menu ได้

    ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอนของ SOURCE หรือ Setting Menu ที่ท่านต้องการจะใช้

    1. กดที่ปุ่ม Home เพื่อให้แสดงหน้าจอ Home ขึ้นมา
    2. เคาะที่ไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอไปทางซ้าย