หมายเลข ID หัวข้อ : 00228808 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

ฉันไม่สามารถใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้

    ให้ทำลองตามดังต่อไปนี้.

    • รีบูตอุปกรณ์โมบายของท่านใหม่
    • ใช้สายที่แตกต่างออกไปเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายของท่านและตัวเครื่องและดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไปหรือไม่

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้สายที่มีความยาว ให้ลองทำการสลับไปใช้สายที่มี่ความยาวสั้นกว่าดู.