หมายเลข ID หัวข้อ : 00228240 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2020

มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่รองรับได้ในแต่ละขั้วต่อ HDMI?

  ฟังก์ชันต่าง ๆที่รองรับได้โดยขั้วต่อ HDMI แต่ละอันมีแสดงตามด้านล่างนี้:

  สำหรับ Z8H ซีรีส์:

  ฟังก์ชัน HDMIHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4
  สัญญาณ 8K 24p/25p/30p/50p/60p *1---
  สัญญาณ 4K 100p/120p *1---
  สัญญาณ 4K 24p/25p/30p/50p/60p *2
  HDR
  HDCP2.3
  MHL----
  ARC (eARC)---

  *1

  • ให้ใช้แต่สาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ ฟอร์แมท Enhanced (18Gbps)
  • อุปกรณ์ HDMI บางอันที่ให้สัญญาณ 8K ออกมาจะต้องใช้สาย 48Gbps HDMI ในกรณีนี้ ให้ใช้สาย 48Gbps HDMI
  • ตั้ง HDMI signal format สำหรับพอร์ตHDMI 4 ไปเป็น Enhanced format (8K)

  *2

  • ให้ใช้แต่สาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ ฟอร์แมท Enhanced (18Gbps)
  • ตั้ง HDMI signal format สำหรับพอร์ตHDMI 4 ที่เชื่อมต่อนั้น ไปเป็น Enhanced formatEnhanced format (8K) หรือ Enhanced format (Dolby Vision).


  สำหรับ Z9G ซีรีส์:

  ฟังก์ชัน HDMIHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4
  สัญญาณ 8K 24p/30p *1---
  สัญญาณ 4K 100p/120p *1---
  สัญญาณ 4K 24p/30p/50p/60p *2
  HDR
  HDCP2.3
  MHL----
  ARC(eARC)---

  *1

  • ให้ใช้แต่สาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ ฟอร์แมท Enhanced (18Gbps)
  • ตั้งให้ ฟอร์แมทของสัญญาณ HDMI สำหรับพอร์ตHDMI 4 ไปเป็น ฟอร์แมท Enhanced (8K) หรือ ฟอร์แมท Enhanced (Dolby Vision).

  *2

  • ให้ใช้แต่สาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ ฟอร์แมท Enhanced (18Gbps)
  • ตั้ง HDMI signal format สำหรับพอร์ตHDMI 4 ที่เชื่อมต่อนั้น ไปเป็น Enhanced formatEnhanced format (8K) หรือ Enhanced format (Dolby Vision)