หมายเลข ID หัวข้อ : 00228816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/07/2021

อะไรคือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) และฉันจะใช้กับ Sony TV ของฉันได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: อุปกรณ์ Apple หรือ Android TV™/Google TV™ ที่วางจำหน่ายหลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ท่านสามารถหาวิธีการทดแทนอื่นได้ในส่วนของวิธีการทดแทนอื่น

  ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) คืออะไร

  ฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะแสดงหน้าจอของ อุปกรณ์มือถือบนทีวีเพื่อดู ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ เว็บไซต์ ฟังก์ชันนี้จะใช้  Miracast technology เพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้บนทีวีโดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย

  หมายเหตุ:คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่

  อุปกรณ์ที่เข้ากันได้และวิธีการอื่นทดแทน

  อุปกรณ์ที่เข้ากันได้

  • Bravia TV บางรุ่นที่วางจำหน่ายระหว่างปี 2556 ถึง 2563 (Android TV/Google TV หลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันนี้)
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตรวจดูในส่วนของSony TV ใดมีการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)? ด้านล่าง หรือ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีของท่าน
  • อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Miracast เช่น สมาร์ทโฟน ,แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ:
   • สำหรับอุปกรณ์ Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): อุปกรณ์เหล่านี้ไม่รองรับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ถ้าต้องการวิธีการทดแทนอื่น ให้ดูในได้ในส่วนของวิธีการทดแทนอื่น
   • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือติดต่อกับส่วนสนับสนุนของอุปกรณ์นั้น

  Sony TV ใดบ้างที่มีการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)? 

  กรุณาอ้างอิงกับตารางด้านล่าง สำหรับ Sony TV ที่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้

  รุ่นปีซีรีส์
  2562A8G, W61G, W66G, W62G, W67G, W80G, X70G, X80G, X85G (KD-43/49), X90G
  2561 A8F, W61F, W66F, W62F, W67F, W66F, W80F, X70F, X73F, X72F, X75F, X78F, X83F, X85F, X90F
  2560A1, W61E, W66E, W62E, W67E, W75E, W77E, X67E, X69E, X70E, X72E, X75E, X80E, X82E, X85E, X90E, X93E, X94E, X95E
  2559 Z9D, S80D, S85D, W56D, W60D, W65D, W75D, W8D, W9D, X60D, X70D, X75D, X80D, X83D, X85D, X935D, X93D, X94D
  2558R5xxC, S80xxC, S85xxC, W70C, W75C, W80C, W78C, W85C, W87C, W95C, X80C, X81C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C
  2557 R3xxB, R4xxB, W5xxB, W6xxB, W7xxB, W8xxB, W9xxB, S9xxxB, X8xxxB, X9xxxB, P4xxB, R3xxB, R4xxB
  2556X85A, X9xxxA, W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, W5xxA, S9xxA, R5xxA

   

  การเปิดการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ใน Sony TV ของท่าน 

  การแก้ปัญหา

  ถ้า Sony TV ของฉันไม่มีฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) มีทางเลือกอื่นที่ฉันจะทำได้หรือไม่?