หมายเลข ID หัวข้อ : 00228816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

อะไรคือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) และฉันจะใช้กับ Sony TV ของฉันได้อย่างไร?

  การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) เป็นวิธีการที่จะแสดงหน้าของอุปกรณ์มือถือโดยใช้ เทคโนโลยี Miracast ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการดูบนหน้าจอทีวีที่มีขนาดใหญ่ได้ !

  เทคโนโลยี การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้มีการวิวัฒนาการขึ้นมานานหลายปีแล้ว และวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสะท้อนหน้าจอของท่านจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถจะค้นหารายการของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Miracast ได้จาก ที่นี่

  แอปที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จะมีฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ในตัว ที่จะทำให้ท่านทำการสะท้อนได้ง่ายขึ้น

  Sony TV ใดบ้างที่มี การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้? 

  เปิดการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ใน Sony TV ของท่าน

  การแก้ปัญหา

  ถ้า Sony TV ของฉันไม่มีฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) มีทางเลือกอื่นที่ฉันจะทำได้หรือไม่?