หมายเลข ID หัวข้อ : 00228953 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2019

Amazon Alexa ไม่ทำงานกับหูฟังไร้สาย Bluetooth ของฉัน

เสียงไม่สามารถป้อนเข้าไปผ่าน Amazon Alexa ได้ถึงแม้จะหลังจากที่ทำการเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มของหูฟังไปเป็น Amazon Alexa แล้ว

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  กรุณาทำการตรวจสอบลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจเช็คดูข้อกำหนด เมื่อใช้ Amazon Alexa กับเฮดเซ็ตไร้สายของท่าน

  คู่มือการใช้ Amazon Alexa กับหูฟังไร้สาย

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลองดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มของหูฟังไปเป็น Amazon Alexa
   หมายเหตุ: ถ้าต้องการใช้ Amazon Alexa, ท่านจะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มของหูฟังไปเป็น Amazon Alexa ด้วยแอป “Headphones Connect”
  • Amazon Alexa ถูกรีเซ็ตโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ?
  • ท่านใช้งานปุ่มหูฟังได้ถูกต้องหรือไม่ ?
   • วิธีการอินพุทออดิโอ:
    กดที่ปุ่มนี้เบา ๆก่อนการอินพุทออดิโอ
   • การยกเลิกการอินพุทออดิโอ:
    กดที่ปุ่มนี้เบา ๆอีกครั้งเพื่อยกเลิกการอินพุทออดิโอ
    ฟังก์ชันนี้จะยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ถ้าหากไม่มีเสียงป้อนเข้ามา