หมายเลข ID หัวข้อ : 00229776 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2019

ข้อผิดพลาด: "อุปกรณ์มือถือของท่านไม่ได้เชื่อมต่อ หรือท่านจะต้องเปิด Alexa App และลองดูใหม่อีกครั้ง" แสดงขึ้นมา และฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้(อุปกรณ์ Android OS)

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  กรุณาตรวจสอบลิงค์ด้านล่าง เพื่อตรวจเช็คดูข้อกำหนดเมื่อจะใช้ Amazon Alexa กับ ชุดหูฟังไร้สายของท่าน


  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  1. ลบข้อมูลของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้กับ Amazon Alexa
  2. ลบข้อมูลของหูฟังที่ลงทะเบียนไว้ในการตั้งค่า Bluetooth ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน
  3. จับคู่หูฟังและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของทานใหม่
  4. รีเซ็ต Amazon Alexa