หมายเลข ID หัวข้อ : 00228244 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

Audio Description ไม่ทำงานในเมนู Home

    ท่านจะไม่ได้ยินเสียง Audio Description ใด ๆจากทีวีของท่านในระหว่างที่อยู่ในเมนู HOME Audio Description นี้จะกลับไปเป็นการตั้งค่าของยูสเซอร์ก่อนหน้านั้นเมื่อท่านออกจากเมนู HOME