หมายเลข ID หัวข้อ : 00224343 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2019พิมพ์

การยุติบริการ: Track ID/Music Search/Video Search

  รุ่น BRAVIA TV

   

  26/32/40/46/55/65/84 นิ้ว
  KDL-26EX550
  KDL-32EX550
  KDL-32HX750
  KDL-40HX750
  KDL-40HX850
  KDL-46HX750
  KDL-46HX820
  KDL-46HX850
  KDL-46HX920
  KDL-55HX750
  KDL-55HX820
  KDL-55HX850
  KDL-55HX920
  KDL-55HX950
  KDL-65HX920
  KDL-65HX950
  KD-84X9000