หมายเลข ID หัวข้อ : 00223916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

วิธีการย้ายแอปต่าง ๆไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ใน Android TV™

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถย้ายแอปต่าง ๆที่ดาวน์โหลดมาไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับทีวีนั้น

คำเตือน: เมื่อท่านฟอร์แมทอุปกรณ์หน่วยความจำ USB, ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB นั้นจะถูกลบออกไป ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่สำคัญของท่านไว้ก่อนที่จะทำการฟอร์แมท

หมายเหต:

 • การทำการฟอร์แมทอุปกรณ์หน่วยความจำ USB นี้เพื่อใช้กับทีวีนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB นี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้
 • แอปบางอันไม่สามารถย้ายไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้
 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับทีวี
 2. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 3. เลือกที่Settings.
 4. เลือกที่ Storage & reset, จากนั้นเลือกอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ต้องการ
 5. เลือกที่ Format as device storage.
 6. เมื่อการฟอร์แมทเสร็จสิ้น กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
 7. เลือกที่Settings.
 8. เลือกที่ Apps.
 9. เลือกแอปที่ท่านต้องการจะย้ายไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
 10. เลือกอุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากการจัดเก็บที่ใช้อยู่ แอปนั้นก็จะถูกย้ายไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

หมายเหตุ: ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 6 ถึง 10 เพื่อทำการย้ายแอปต่าง ๆเพิ่มเติมไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC