หมายเลข ID หัวข้อ : 00225242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/05/2019

คุณประโยชน์และคุณลักษณะของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ILCE-9 เป็น Ver.5.00

  การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) เป็น Ver.5.00 ครอบคลุมไปถึงประสิทธิภาพ AF ที่รู้จักกันแล้วอย่างกว้างขวางของรุ่นนี้ และได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ จำนวนมากที่รองรับการถ่ายภาพ การดู และการปรับกล้องเองได้มากขึ้นไปอีก

  หมายเหตุ: สำหรับอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ล่าสุด โปรดดู ส่วนการดาวน์โหลดของ ILCE-9

  ข้อสำคัญ: โปรดตรวจสอบคุณประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ก่อนทำการอัปเดต


  ฟังก์ชันต่างๆ ที่เพิ่มเข้าไปและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสเปค

  ตรวจเช็คดูคำอธิบายในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการอัปเดต เมื่อมีลิงค์ของคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือข้อมูลอื่น ให้อ้างอิงกับข้อมูลนั้นด้วย

  การถ่ายภาพ

  การดู

  การกำหนดค่าให้กับกล้องเอง

  ฟังก์ชันเครือข่าย

  ฟังก์ชันที่ลบออกไป

  ตรวจเช็คดูฟังก์ชันที่ลบออกไปที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการอัปเดต เมื่อมีลิงค์ของคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือข้อมูลอื่น ให้อ้างอิงกับข้อมูลนั้นด้วย

  ฟังก์ชันที่ลบออกไป