หมายเลข ID หัวข้อ : 00225242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2019

อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์) Ver.5.00 สำหรับ ILCE-9

การอัปเดตนี้จะเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมการถ่ายภาพและเปลี่ยนแปลงค่ารายละเอียดสเปคต่าง ๆ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับวิธีการทำงานของกล้องและรายการอื่น ๆ
ตรวจเช็คดูหมายเหตุในการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆตามด้านล่าง ก่อนที่จะทำการอัปเดต


 หมายเหตุรายการหลัก ๆ

ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าเมื่อทำการติดตั้งตัวอัปเดตนี้แล้ว ท่านไม่สามารถกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก

 • การรีเซ็ตการตั้งค่าของกล้อง

  ค่าการตั้งค่าทั้งหมดของกล้องจะถูกรีเซ็ต เนื่องจากการอัปเดตนี้มีการเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าไปและมีการเปลี่ยนแปลงรายการหลัก ๆในรายละเอียดสเปค ถึงแม้ว่าการตั้งค่าสำหรับซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์) Ver.4.10 หรือก่อนหน้านี้ ของกล้องจะมีการเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ หน่วยความจำ(Camera Settings1 / Camera Settings2), การตั้งค่าเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเรียกคืน เพื่อให้กล้องใช้กับซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์)ที่เป็น Ver.5.00 หรือที่ใหม่กว่านี้ได้ เราแนะนำให้ท่านจดบันทึกการตั้งค่าของกล้องและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆของกล้องที่ใช้บ่อย ๆไว้ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้
 • มีการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่า MENU

  ฟังก์ชันต่าง ๆของกล้องทั้งการเพิ่มและลบออก ดังนั้น การกำหนดค่าของรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเมื่อกดปุ่ม MENU ก็มีการเปลี่ยนแปลง ไปด้วย เราแนะนำให้ท่านทำการตรวจเช็คการกำหนดค่า MENU นี้ก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ
  สำหรับรายละเอียดของรายการตั้งค่าต่าง ๆ ให้คลิกที่นี่
 • ฟังก์ชันต่าง ๆที่เพิ่มเข้าไปและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆในสเปค

  มีการเพิ่มเข้าไปของฟังก์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาวะแวดล้อมในการถ่ายภาพ ดังนั้น ชื่อของฟังก์ชันและวิธีการใช้งานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการลบบางฟังก์ชันออกไป ต้องมั่นใจว่าได้ตรวจเช็คดูรายละเอียดคอนเทนท์ต่าง ๆก่อนที่จะทำการอัปเดตแล้ว
  สำหรับการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันจากการอัปเดตนี้ ให้คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์) สำหรับกล้องนี้ได้ หลังจากที่ตอบตกลงเห็นชอบกับหมายเหตุทั้งสามข้างต้นแล้วการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันต่าง ๆจากการอัปเดตนี้


ฟังก์ชันต่าง ๆที่เพิ่มเข้าไปและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆในสเปค

ตรวจเช็คดูคำอธิบายในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการอัปเดต เมื่อมีลิงค์ของคู่มือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide)หรือข้อมูลอื่น ให้อ้างอิงกับข้อมูลนั้นด้วย

การถ่ายภาพ

การดู

การกำหนดค่าให้กับกล้องเอง

ฟังก์ชันเครือข่าย


ฟังก์ชันที่ลบออกไป

ตรวจเช็คดูฟังก์ชันที่ลบออกไปที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการอัปเดต เมื่อมีลิงค์ของคู่มือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide)หรือข้อมูลอื่น ให้อ้างอิงกับข้อมูลนั้นด้วย

ฟังก์ชันที่ลบออกไป