ค่าบริการหมวดมือถือ และแท็บเล็ต

ตรวจสอบอัตราค่าซ่อม (Service Labour Charge)

ประเภทสินค้า

ค่าแรง (บาท)*

โทรศัพท์มือถือ450.-
แท็บเล็ต900.-

หมายเหตุ

  • ค่าแรงตรวจเช็คเบื้องต้นสำหรับเครื่องที่ลูกค้าไม่ต้องการซ่อม 200 บาท สำหรับ สินค้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่