ค่าบริการหมวดมือถือ และแท็บเล็ต

  ตรวจสอบอัตราค่าซ่อม (Service Labour Charge)

  ประเภทสินค้าค่าแรง (บาท)*
  โทรศัพท์มือถือ450.-
  แท็บเล็ต900.-

  หมายเหตุ

  • ค่าแรงตรวจเช็คเบื้องต้นสำหรับเครื่องที่ลูกค้าไม่ต้องการซ่อม 200 บาท สำหรับ สินค้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

  *ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่