การซ่อมและการรับประกัน

  การจอง หรือ เงื่อนไขการประกัน

  1. บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
  2. บริการส่งสินค้าซ่อมผ่านทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการส่งพัสดุ
  3. บริการรับ-ส่งซ่อม กล้องและเลนส์
  4. บริการรับ-ส่ง เครื่องเล่นเกมส์และชุดเครื่องเสียง/วิดีโอ
  5. ศูนย์บริการ
  6. ค่าบริการ
  7. ข้อมูลการประกัน