การซ่อมและการรับประกัน

    การจอง หรือ เงื่อนไขการประกัน
    1. บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
    2. ศูนย์บริการ
    3. ค่าบริการ
    4. ข้อมูลการประกัน