การซ่อมและการรับประกัน

  การจอง หรือ เงื่อนไขการประกัน

  1. บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
  2. บริการส่งซ่อมสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  3. ศูนย์บริการ
  4. ค่าบริการ
  5. ข้อมูลการประกัน