ค่าบริการหมวดกล้องถ่ายรูป และเลนส์

  ค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

  ประเภทสินค้าและบริการ

  ค่าแรง (บาท) **

  กล้องถ่ายวิดีโอ900.-
  กล้องคอมแพ็ค2,340.- *
  กล้องมิลเลอร์เลส3,000.- *
  กล้องดีเอสแอลอาร์1,500.-
  กล้องฟูลเฟรม5,000.- *
  เลนส์5,000.- *
  การทำความสะอาดทุกประเภท2,500.- *
  ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (หากไม่มีการซ่อม)340.- *

  หมายเหตุ

  * สำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องและเลนส์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโซนี่ ไทย จำกัด จะได้รับส่วนลดค่าแรงพิเศษ 70% จากอัตราค่าแรงซ่อม

  ** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่