หมายเลข ID หัวข้อ : 00206275 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/02/2022พิมพ์

ค่าบริการหมวดกล้องถ่ายรูป และเลนส์

  ค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

  ประเภทสินค้าและบริการค่าแรง (บาท) **
  กล้องถ่ายวิดีโอ900.-
  กล้องคอมแพ็ค2,340.- *
  กล้องมิลเลอร์เลส3,000.- *
  กล้องดีเอสแอลอาร์1,500.-
  กล้องฟูลเฟรม5,000.- *
  กล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพ10,000.- *
  เลนส์ (ยกเว้นเลนส์รุ่น SEL400F28GM / SEL600F40GM)5,000.- *
  การทำความสะอาดทุกประเภท (ยกเว้นกล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพ และ เลนส์รุ่น SEL400F28GM / SEL600F40GM)2,500.- *
  การทำความสะอาดกล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพ3,400.- *
  ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (หากไม่มีการซ่อม)340.- *
    
  สำหรับเลนส์ SEL400F28GM / SEL600F40GM 
  การทำความสะอาดภายในเลนส์ หรือ ปรับ/เปลี่ยนชุดกลไลเลนส์ที่ซับซ้อน33,340.- *
  เปลี่ยนเมนบอร์ด11,670.- *
  ค่าตรวจเช็คการทำงานของเลนส์ ตามค่ามาตรฐานโรงงาน6,000.- *

   

  หมายเหตุ

  * สำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องและเลนส์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโซนี่ ไทย จำกัด จะได้รับส่วนลดค่าแรงพิเศษ 70% จากอัตราค่าแรงซ่อม

  ** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่