ค่าบริการหมวดกล้องถ่ายรูป และเลนส์

ค่าแรงการซ่อมสินค้านอกประกันประเภทกล้องถ่ายรูปและเลนส์

ประเภทสินค้าและบริการ

ค่าแรง (บาท)*

กล้องถ่ายวิดีโอ900.-
กล้องคอมแพ็ค1,400.-
กล้องมิลเลอร์เลส1,800.-
กล้องดีเอสแอลอาร์3,000.-
กล้องฟูลเฟรม3,000.-
เลนส์3,000.-
การทำความสะอาดทุกประเภท1,500.-
ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (หากไม่มีการซ่อม)200.-

หมายเหตุ

  1. สำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องและเลนส์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโซนี่ ไทย จำกัด จะได้รับส่วนลดค่าแรงพิเศษ 50% จากอัตราค่าแรงซ่อม

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่