หมายเลข ID หัวข้อ : 00206238 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

วิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวที่สองหรือตัวถัดมา.

  ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามสถานะของไฟ BLUETOOTH เมื่อลำโพง Bluetooth นั้นเปิดอยู่.
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในการใช้งานอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ ให้อ้างอิงกับคู่่มือของอุปกรณ์ของท่าน.

  • เมื่อไฟ BLUETOOTH (สีฟ้า) กะพริบอย่างเร็ว 
   แสดงว่าลำโพงนั้นพร้อมแล้วในโหมดการจับคู่.
   ดำเนินการจับคู่ในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะทำการเชื่อมต่อทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH.
    
  • เมื่อไฟ BLUETOOTH (สีฟ้า) กะพริบช้า ๆ
   แสดงว่าลำโพงนั้นกำลังรอการเชื่อมต่อ BLUETOOTH.
   ถ้าท่านต้องการจะจับคู่อุปกรณ์เพิ่ม ให้ทำตามดังต่อไปนี้.
   1. กดค้างที่ปุ่ม power/PAIRING จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงบิ๊บ.
   2. ตรวจเช็คดูว่าไฟ BLUETOOTH (สีฟ้า) มีการกะพริบอย่างเร็ว, ซึ่งแสดงว่าลำโพงนั้นอยู่ในโหมดการจับคู่แล้ว.
   3. ดำเนินการจับคู่ในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะทำการเชื่อมต่อทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH.
  • เมื่อไฟ BLUETOOTH (สีฟ้า) ติดค้าง
   แสดงว่ามีอุปกรณ์ตัวอื่นเชื่อมต่ออยู่กับลำโพงนั้นผ่านทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่
   ถ้าท่านต้องการจะจับคู่อุปกรณ์เพิ่ม ให้ทำตามดังต่อไปนี้.
   1. ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นหรือปิดตัวอุปกรณ์นั้นลงไป. 
   2. กดค้างที่ปุ่ม power/PAIRING บนตัวลำโพง จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงบิ๊บ.
   3. ตรวจเช็คดูว่าไฟ BLUETOOTH (สีฟ้า) มีการกะพริบอย่างเร็ว, ซึ่งแสดงว่าลำโพงนั้นอยู่ในโหมดการจับคู่แล้ว.
   4. ดำเนินการจับคู่ในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะทำการเชื่อมต่อทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH.