หมายเลข ID หัวข้อ : 00206228 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ถึงแม้จะได้การจับคู่และเชื่อมต่อมาก่อน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามสถานะของลำโพง, ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการจับคู่ลำโพงอีกครั้ง.

 ถ้ามีข้อมูลอุปกรณ์ของลำโพง อยู่ในอุปกรณ์ Bluetooth ที่เป็นแหล่งจ่ายสัญญาณของท่าน ให้ลบข้อมูลนั้นออก และจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้งหนึ่ง

ถ้าท่านได้ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานให้กับลำโพงแล้ว ให้ทำการเซ็ตอัปและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย จากนั้นให้ทำกระบวนการจับคู่อีกครั้งหนึ่ง