หมายเลข ID หัวข้อ : 00205380 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ไม่มีเสียงหรือได้ยินแต่เสียงระดับเบา ๆ ไม่ว่าจะเลือกไปที่อุปกรณ์ใด.

  ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. ให้ตรวจเช็คดูเพาเวอร์ของตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยทั้งหมดว่ามีการเปิดไว้แล้ว.
  2. ตรวจเช็คดูว่าสายของขั้วต่อทั้งหมดมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนาดีแล้วกับขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุทของเครื่องรับ ลำโพง และอุปกรณ์อื่น ๆ.
  3. ตรวจเช็คดูว่าปุ่ม MASTER VOLUME ที่อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องรับอยู่ที่ VOL MIN หรือไม่.
  4. ตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออดิโอเข้าไปที่เครื่องรับอย่างถูกต้องหรือไม่จาก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย และออดิโอนั้นมีการเล่นอย่างถูกต้องหรือไม่.
  5. เลือกอินพุทที่ท่านต้องการจะฟังโดยการกดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านหรือปรับที่ปุ่ม INPUT SELECTOR ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องรับนั้น.
  6. ตรวจเช็คดูว่าหูฟังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องรับนั้นอยู่หรือไม่.
  7. กดที่ปุ่ม SPEAKERS ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องรับและเลือกตั้งค่าไปที่อันอื่นที่ไม่ใช่ OFF SPEAKERS.
  8. กดที่ปุ่ม  (Muting) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มาและปิดการทำงานของฟังก์ชันปิดเสียง(Mute). MUTING จะหายไปจากหน้าต่างแสดงผล.