หมายเลข ID หัวข้อ : 00205002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/01/2019

แจ้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับท่านลูกค้าที่ใช้งาน α7R III (ILCE-7RM3) และ α7 III (ILCE-7M3) กล้องถ่ายรูปดิจิตอลแบบเปลี่ยนเลนส์ได้

  ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากโซนี่

   

  เราพบว่าปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล α7R III และ α7 III แบบเปลี่ยนเลนส์ได้

   

  1. ในบางกรณี α7R III หรือ α7 III ของท่าน อาจหยุดทำงานในขณะที่กำลังเขียนข้อมูล RAW data ลงใน SD การ์ด ที่มีการใช้งานอยู่แล้วหลายครั้ง

  หมายเหตุ:

  • นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดความผิดปกติในจัดการไฟล์ภาพและขัดขวางไม่ให้ภาพแสดงบนกล้อง
  • ไม่มีข้อมูลภาพในการ์ดหน่วยความจำ จะเป็นความเสียหายหรือลบออกจากข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นในขณะที่มีการหยุดชะงักเกิดขึ้น
  • หากภาพไม่แสดงบนกล้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ฟีเจอร์ "Recover Image DB"
    
   • เลือก MENU → (Setup) → [Recover Image DB] → ช่องหน่วยความจำที่ต้องการ → [Enter]
   • จากนั้นเมื่อได้ภาพแล้ว ให้ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์อื่นและฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้องของท่าน

  2. สำหรับα7R III การถ่ายภาพในขณะที่ใช้ฟังก์ชั่น Auto Review บางครั้งอาจทำให้กล้องไม่ตอบสนอง

  เรากำลังเตรียมการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงกลางเดือนธันวาคม จนกว่าจะถึงตอนนั้นโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

  ขณะที่เรากำลังเตรียมการซอฟต์แวร์ระบบใหม่ เราจะไม่นำเสนอซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบันอีกต่อไป

  1. ก่อนที่จะถ่ายภาพใดๆ ให้ทำการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำทั้ง 2 ช่องของกล้องหรือใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่น Auto Review ถูกปิดเมื่อถ่ายภาพ

   

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบนี้ และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ