หมายเลข ID หัวข้อ : 00205410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Mojave(10.14) สำหรับ Digital Camcorders

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น.

ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้
? : กำลังทำการทดสอบ

4K Handycam Camcorders

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
FDR-AX1
FDR-AX1E
FDR-AX30
FDR-AX33
FDR-AX100
FDR-AX100E
FDR-AXP33
FDR-AXP35
FDR-AX40
FDR-AX45
FDR-AX53
FDR-AX55
FDR-AXP55
FDR-AX60
FDR-AX700
HDR-CX900
HDR-CX900E

 

กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Handycam แบบ High Definition

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
HDR-CX130
HDR-CX130E
HDR-CX160
HDR-CX160E
HDR-CX180
HDR-CX180E
HDR-CX190
HDR-CX190E
HDR-CX200
HDR-CX200E
HDR-CX210
HDR-CX210E
HDR-CX220
HDR-CX220E
HDR-CX230
HDR-CX230E
HDR-CX240
HDR-CX240E
HDR-CX250
HDR-CX250E
HDR-CX260E
HDR-CX260V
HDR-CX260VE
HDR-CX270E
HDR-CX270V
HDR-CX280
HDR-CX280E
HDR-CX290
HDR-CX290E
HDR-CX320
HDR-CX320E
HDR-CX330
HDR-CX330E
HDR-CX360
HDR-CX360E
HDR-CX360V
HDR-CX360VE
HDR-CX380
HDR-CX380E
HDR-CX390
HDR-CX390E
HDR-CX400E
HDR-CX405
HDR-CX410VE
HDR-CX420
HDR-CX430V
HDR-CX430VE
HDR-CX440
HDR-CX450
HDR-CX455
HDR-CX470
HDR-CX480
HDR-CX485
HDR-CX510E
HDR-CX530E
HDR-CX535
HDR-CX560
HDR-CX560E
HDR-CX560V
HDR-CX560VE
HDR-CX570E
HDR-CX580E
HDR-CX580V
HDR-CX580VE
HDR-CX590V
HDR-CX610E
HDR-CX620
HDR-CX625
HDR-CX630V
HDR-CX670
HDR-CX675
HDR-CX680
HDR-CX690E
HDR-CX700
HDR-CX700E
HDR-CX700V
HDR-CX700VE
HDR-CX720V
HDR-CX730E
HDR-CX740E
HDR-CX740VE
HDR-CX760E
HDR-CX760V
HDR-CX760VE
HDR-GW55VE
HDR-GW66E
HDR-GW66V
HDR-GW66VE
HDR-GW77
HDR-GW77E
HDR-GW77V
HDR-GW77VE
HDR-GWP88
HDR-GWP88E
HDR-GWP88V
HDR-GWP88VE
HDR-PJ10
HDR-PJ10E
HDR-PJ20
HDR-PJ30
HDR-PJ30E
HDR-PJ30V
HDR-PJ30VE
HDR-PJ40V
HDR-PJ50
HDR-PJ50E
HDR-PJ50V
HDR-PJ50VE
HDR-PJ200
HDR-PJ200E
HDR-PJ210
HDR-PJ220
HDR-PJ220E
HDR-PJ230
HDR-PJ230E
HDR-PJ240
HDR-PJ240E
HDR-PJ260
HDR-PJ260E
HDR-PJ260V
HDR-PJ260VE
HDR-PJ270
HDR-PJ270E
HDR-PJ275
HDR-PJ320E
HDR-PJ330E
HDR-PJ340
HDR-PJ340E
HDR-PJ350
HDR-PJ350E
HDR-PJ380
HDR-PJ380E
HDR-PJ390
HDR-PJ390E
HDR-PJ410
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
HDR-PJ430
HDR-PJ430E
HDR-PJ430V
HDR-PJ430VE
HDR-PJ440
HDR-PJ510E
HDR-PJ530E
HDR-PJ540
HDR-PJ540E
HDR-PJ580
HDR-PJ580E
HDR-PJ580V
HDR-PJ580VE
HDR-PJ590V
HDR-PJ600
HDR-PJ600E
HDR-PJ600V
HDR-PJ600VE
HDR-PJ610E
HDR-PJ620
HDR-PJ630V
HDR-PJ650E
HDR-PJ650V
HDR-PJ650VE
HDR-PJ660
HDR-PJ660E
HDR-PJ660V
HDR-PJ660VE
HDR-PJ670
HDR-PJ675
HDR-PJ680
HDR-PJ710
HDR-PJ710V
HDR-PJ710VE
HDR-PJ720E
HDR-PJ740VE
HDR-PJ760
HDR-PJ760E
HDR-PJ760V
HDR-PJ760VE
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
HDR-PJ790
HDR-PJ790E
HDR-PJ790V
HDR-PJ790VE
HDR-PJ800
HDR-PJ810
HDR-PJ810E
HDR-PJ820
HDR-PJ820E
HDR-TD10
HDR-TD10E
HDR-TD20
HDR-TD20E
HDR-TD20V
HDR-TD20VE
HDR-TD30
HDR-TD30E
HDR-TD30V
HDR-TD30VE
HDR-XR160
HDR-XR160E
HDR-XR260E
HDR-XR260V
HDR-XR260VE

 

กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Handycam แบบ Standard Definition

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
DCR-PJ5
DCR-PJ5E
DCR-PJ6
DCR-PJ6E
DCR-SD1000E
DCR-SR15E
DCR-SR20
DCR-SR20E
DCR-SR21
DCR-SR21E
DCR-SX15E
DCR-SX20
DCR-SX20E
DCR-SX20EK
DCR-SX20K
DCR-SX21
DCR-SX21E
DCR-SX22
DCR-SX22E
DCR-SX45
DCR-SX45E
DCR-SX65
DCR-SX65E
DCR-SX85
DCR-SX85E

 

Action Cam

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
FDR-X1000V
FDR-X3000
HDR-AS10
HDR-AS15
HDR-AS20
HDR-AS30V
HDR-AS300
HDR-AS50
HDR-AS100V
HDR-AS200V
HDR-AZ1

 

อุปกรณ์เสริมสำหรับ Action Cam

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
RM-LVR1
RM-LVR2
RM-LVR2V
RM-LVR3

 

Music Video Recorder

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
HDR-MV1

 

กล้องบันทึกภาพวิดีโอแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
NEX-VG10
NEX-VG10E
NEX-VG20
NEX-VG20E
NEX-VG20H
NEX-VG20EH
NEX-VG30
NEX-VG30E
NEX-VG30H
NEX-VG30EH
NEX-VG900
NEX-VG900E
NEX-VG900EH

 

กล้องส่องทางไกลบันทึกภาพดิจิตอล

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
DEV-3
DEV-5
DEV-30
DEV-50
DEV-50V