หมายเลข ID หัวข้อ : 00205390 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Mojave(10.14) สำหรับ กล้อง Cyber-shot

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น.

ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้
? : กำลังทำการทดสอบ
 

กล้องคอมแพค

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
DSC-H70
DSC-H90
DSC-H100
DSC-H200
DSC-H300
DSC-H400
DSC-HX7
DSC-HX7V
DSC-HX9
DSC-HX9V
DSC-HX10
DSC-HX10V
DSC-HX20
DSC-HX20V
DSC-HX30
DSC-HX30V
DSC-HX50
DSC-HX50V
DSC-HX60
DSC-HX60V
DSC-HX80
DSC-HX90
DSC-HX90V
DSC-HX95
DSC-HX99
DSC-HX100
DSC-HX100V
DSC-HX200
DSC-HX200V
DSC-HX300
DSC-HX400
DSC-HX400V
DSC-J10
DSC-J20
DSC-KW1
DSC-KW11
DSC-RX0
DSC-RX1
DSC-RX1R
DSC-RX1RM2
DSC-RX10
DSC-RX10M2
DSC-RX10M3
DSC-RX10M4
DSC-RX100
DSC-RX100M2
DSC-RX100M3
DSC-RX100M4
DSC-RX100M5
DSC-RX100M5A
DSC-RX100M6
DSC-S3000
DSC-S5000
DSC-T99
DSC-T99C
DSC-T99D
DSC-T99DC
DSC-T110
DSC-T110D
DSC-TF1
DSC-TX9
DSC-TX9C
DSC-TX10
DSC-TX20
DSC-TX30
DSC-TX55
DSC-TX66
DSC-TX100
DSC-TX100V
DSC-TX200
DSC-TX200V
DSC-TX300
DSC-TX300V
DSC-W510
DSC-W515PS
DSC-W520
DSC-W530
DSC-W550
DSC-W560
DSC-W570
DSC-W570D
DSC-W580
DSC-W610
DSC-W620
DSC-W630
DSC-W650
DSC-W670
DSC-W690
DSC-W710
DSC-W730
DSC-W800
DSC-W810
DSC-W830
DSC-WX5
DSC-WX5C
DSC-WX7
DSC-WX9
DSC-WX10
DSC-WX30
DSC-WX50
DSC-WX60
DSC-WX70
DSC-WX80
DSC-WX100
DSC-WX150
DSC-WX170
DSC-WX200
DSC-WX220
DSC-WX300
DSC-WX350
DSC-WX500
DSC-WX700
DSC-WX800

 

กล้องสไตล์เลนส์

รุ่นmacOS 10.14
(Mojave)
DSC-QX10
DSC-QX30
DSC-QX100