หมายเลข ID หัวข้อ : 00205400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

เมื่อเครื่องรับอยู่ในโหมดแสตนด์บาย วิดีโอและออดิโอจากอุปกรณ์ HDMI ต่าง ๆจะไม่มีออกไปที่เครื่องรับโทรทัศน์.

    ท่านจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องรับนั้น.

    ถ้าหากท่านต้องการจะรับชมภาพและฟังเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น แม้จะเป็นในขณะที่ไม่ได้เปิดเพาเวอร์ไว้ ให้ทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้.

    • ในเมนู <HDMI> , ให้ตั้ง CTRL.HDMI ไปที่ CTRL ON, และจากนั้นให้ตั้ง STBY.THRU ไปที่ ON หรือ AUTO.