หมายเลข ID หัวข้อ : 00204429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2018

การยุติบริการ Photo Sharing Plus บน Sony BRAVIA Android TV ที่ออกตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2559

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  บริการ Photo Sharing Plus จะยุติบริการลงหลังจาก มกราคม 2562 ใน BRAVIA Android TV ที่ออกตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2559

  ไอคอนของ Photo Sharing Plus จะถูกนำออกจาก BRAVIA Android TV ในรุ่นที่ได้รับผลกระทบหลังจากวันที่ 16 มกราคม 2562

  สำหรับการแสดงรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของคุณบน BRAVIA TV โปรดใช้ฟังก์ชัน Cast ของ Google Photos

   

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ