หมายเลข ID หัวข้อ : 00204429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2018

การยุติบริการ Photo Sharing Plus บน Sony BRAVIA Android TV ที่ออกตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2559

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

บริการ Photo Sharing Plus จะยุติบริการลงหลังจาก มกราคม 2562 ใน BRAVIA Android TV ที่ออกตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2559

ไอคอนของ Photo Sharing Plus จะถูกนำออกจาก BRAVIA Android TV ในรุ่นที่ได้รับผลกระทบหลังจากวันที่ 16 มกราคม 2562

สำหรับการแสดงรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของคุณบน BRAVIA TV โปรดใช้ฟังก์ชัน Cast ของ Google Photos

 

เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ