หมายเลข ID หัวข้อ : 00205017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฉันไม่สามารถฉายวิดีโอ YouTube จากอุปกรณ์โมบายของฉันไปให้กับ Android TV ของฉันได้

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว. 

  1. อัปเดต ทีวี ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด. 
   สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร? 
    
  2. รีเซ็ตทีวีและอุปกรณ์โมบาย.
   สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวีนี้, ให้อ้างอิงกับ : วิธีการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV
    
  3. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งการอัพเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกที่ Apps.
   4. เลือกที่ Android System WebView.
   5. เลือกที่ Uninstall updates, จากนั้นเลือกที่ OK.
   6. กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปที่หน้าจอ Apps.
   7. เลือกที่ Chromecast built-in.
   8. เลือกที่ Uninstall updates, จากนั้นเลือกที่ OK.

   หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวีและทำการอัปเดตแอปสองตัวข้างต้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store.
    

  *Android, Android TV, Chromecast built-in, Google Play และ YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.