หมายเลข ID หัวข้อ : 00205017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฉันไม่สามารถฉายวิดีโอ YouTube จากอุปกรณ์โมบายของฉันไปให้กับ Android TV ของฉันได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว. 

 1. อัปเดต ทีวี ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด. 
  สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร? 
   
 2. รีเซ็ตทีวีและอุปกรณ์โมบาย.
  สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวีนี้, ให้อ้างอิงกับ : วิธีการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV
   
 3. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งการอัพเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Apps.
  4. เลือกที่ Android System WebView.
  5. เลือกที่ Uninstall updates, จากนั้นเลือกที่ OK.
  6. กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปที่หน้าจอ Apps.
  7. เลือกที่ Chromecast built-in.
  8. เลือกที่ Uninstall updates, จากนั้นเลือกที่ OK.

  หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวีและทำการอัปเดตแอปสองตัวข้างต้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store.
   

*Android, Android TV, Chromecast built-in, Google Play และ YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.