หมายเลข ID หัวข้อ : 00206196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

การเข้าถึงด้วยสวิตช์(Switch Access)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

 • ผลิตภัณฑ์: ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้. 
 • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 8.0 Oreo™
   

Switch Access จะช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องในความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้งานทีวีได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิทช์
แทนการกดปุ่มเล็กๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี Switch Access จะทำให้ผู้ใช้งานทำปรับโฟกัสบนหน้าจอทีวีของท่านได้และเลือกรายการที่ต้องการเช่นแอปต่างๆและ Inputs, โดยการกดปุ่มบนอุปกรณ์สวิทช์นั้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์สวิทช์จะมีจำหน่ายจากบริษัทต่าง ๆเช่น AbleNet และ Enabling Devices. กรุณาตรวจเช็คการใช้งานร่วมกันได้กับทีวีของท่านก่อนล่วงหน้า.

 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิทช์ USB กับทีวีของท่าน

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์สวิทช์ USB เข้ากับพอร์ต USB บนตัวทีวี.
 2. ให้ดูในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สวิทช์ของท่าน สำหรับรายละเอียดการใช้งานและข้อมูลเพิ่มเติม.
  รูปของอุปกรณ์สวิทช์ USB

 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิทช์ Bluetooth เข้ากับทีวีของท่าน

ตั้งค่าอุปกรณ์สวิทช์ Bluetooth ของท่านให้อยู่ในโหมดจับคู่.

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
 2. เลือกที่ Settings ที่มุมขวาบนของหน้าจอ Home และกดที่ปุ่ม Enter.
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Bluetooth settings, และกดที่ปุ่ม Enter.
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Add device, และกดที่ปุ่ม Enter.
 5. เลือกอุปกรณ์สวิทช์ Bluetooth ของท่าน เมื่อมีชื่อแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี และกดที่ปุ่ม Enter.
 6. ชื่ออุปกรณ์สวิทช์ของท่านจะแสดงขึ้นมาใน Registered devices.
  รูปของอุปกรณ์สวิทช์ Bluetooth

 

การเปิดใช้งาน Switch Access

จะต้องใช้เมาส์ ในการเปิดใช้งาน Switch Access.

 1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
 2. เลือกที่ Settings ที่มุมขวาบนของหน้าจอ Home และกดที่ปุ่ม Enter.
 3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
 4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Switch Access, และกดที่ปุ่ม Enter.
 5. เลือกที่ Enable, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
 6. เลือกที่ OK, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
 7. รอให้หน้าต่างของ Switch Access Setup Guide แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
 8. เชื่อมต่อเมาส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับทีวีของท่านและเลือกที่ One switch หรือ Two switches.
 9. เลือกไปที่ Next.
 10. เลือกที่ Linear scanning หรือ Row-column scanning.
 11. เลือกไปที่ Next.
 12. กดสวิทช์เพื่อเปิดใช้งาน Switch Access.
 13. เลือกความเร็วในการสแกนที่ท่านต้องการจาก Slow, Medium, Fast, และ Custom, และเลือกที่ NEXT.
 14. ทดสอบการเซ็ตอัปของท่านโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีของท่าน.
 15. เลือกที่ Finish.

โดยการเลือกที่ PREVIOUS, ท่านสามารถกลับไปที่หน้าก่อนนี้และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านได้.

 

หมายเหตุ: การทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติสำหรับอุปกรณ์สวิทช์ทั้งหมด.

 


*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.