หมายเลข ID หัวข้อ : 00206196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2019

การเข้าถึงด้วยสวิตช์ (Switch Access)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น:

  • ผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 
  • ระบบปฏิบัติการ: Android™ 8.0, Android 7.0
   สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับ: Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?

    

  Switch Access จะช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องในความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้งานทีวีได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตช์
  แทนการกดปุ่มเล็กๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี Switch Access จะทำให้ผู้ใช้งานทำปรับโฟกัสบนหน้าจอทีวีของท่านได้และเลือกรายการที่ต้องการเช่นแอปต่างๆและ Inputs โดยการกดปุ่มบนอุปกรณ์สวิตช์นั้น

  หมายเหตุ: อุปกรณ์สวิตช์จะมีจำหน่ายจากบริษัทต่าง ๆเช่น AbleNet และ Enabling Devices กรุณาตรวจเช็คการใช้งานร่วมกันได้กับทีวีของท่านก่อนล่วงหน้า.

   

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตช์ USB กับทีวีของท่าน

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์สวิทช์ USB เข้ากับพอร์ต USB บนตัวทีวี
  2. ให้ดูในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สวิทช์ของท่าน สำหรับรายละเอียดการใช้งานและข้อมูลเพิ่มเติม
   รูปของอุปกรณ์สวิตช์ Bluetooth

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตช์ Bluetooth เข้ากับทีวีของท่าน

  ตั้งค่าอุปกรณ์สวิตช์ Bluetooth ของท่านให้อยู่ในโหมดจับคู่

  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
  2. เลือกที่ Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
   หมายเหตุ: สำหรับAndroid 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home สำหรับAndroid 7.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Bluetooth settings, และกดที่ปุ่ม Enter.
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Add device, และกดที่ปุ่ม Enter.
  5. เลือกอุปกรณ์สวิตช์ Bluetooth ของท่าน เมื่อมีชื่อแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี และกดที่ปุ่ม Enter
  6. ชื่ออุปกรณ์สวิตช์ของท่านจะแสดงขึ้นมาใน Registered devices
   รูปของอุปกรณ์สวิตช์ Bluetooth

   

  การเปิดใช้งาน Switch Access

  จะต้องใช้เมาส์ ในการเปิดใช้งาน Switch Access.

  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
  2. เลือกที่ Settings, และกดที่ปุ่ม Enter
   หมายเหตุ: สำหรับAndroid 8.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมขวาบนของเมนู Home สำหรับAndroid 7.0, ไอคอนของ Settings จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของเมนู Home
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Accessibility, และกดที่ปุ่ม Enter.
  4. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Switch Access, และกดที่ปุ่ม Enter.
  5. เลือกที่ Enable, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
  6. เลือกที่ OK, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.
  7. รอให้หน้าต่างของ Switch Access Setup Guide แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  8. เชื่อมต่อเมาส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับทีวีของท่านและเลือกที่ One switch หรือ Two switches.
  9. เลือกไปที่ Next.
  10. เลือกที่ Linear scanning หรือ Row-column scanning.
  11. เลือกไปที่ Next.
  12. กดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน Switch Access
  13. เลือกความเร็วในการสแกนที่ท่านต้องการจาก Slow, Medium, Fast, และ Custom, และเลือกที่ NEXT.
  14. ทดสอบการเซ็ตอัปของท่านโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีของท่าน
  15. เลือกที่ Finish.

  โดยการเลือกที่ PREVIOUS, ท่านสามารถกลับไปที่หน้าก่อนนี้และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านได้.

   

  หมายเหตุ: การทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติสำหรับอุปกรณ์สวิทช์ทั้งหมด