หมายเลข ID หัวข้อ : 00203950 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

Netflix ไม่ทำงานหลังการเปลี่ยนการตั้งค่าของลำโพงของทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Netflix อาจจะไม่ทำงานหลังการเปลี่ยนการตั้งค่าของลำโพงจาก Audio system ไปเป็น TV speakers ในระหว่างการรับชมวิดีโอ Netflix.
ไม่ทำงานกับการตั้งค่าของ Speakers จาก Action Menu ในระหว่างการเล่น Netflix.

ถ้าหากท่านทำงานข้างต้นและ Netflix ไม่ทำงาน ให้ทำการรีเซ็ตทีวีหรือบังคับให้แอป Netflix หยุดทำงาน.

 • เพื่อที่จะทำการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: จะทำการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV™ ได้อย่างไร?
 • ถ้าต้องการจะบังคับให้แอป Netflix หยุดทำงาน, ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกที่ Netflix ในกลุ่มของ System apps.
  5. เลือกที่ Force stop, จากนั้นเลือกที่ OK.

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC