หมายเลข ID หัวข้อ : 00203819 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

ในระหว่างการตั้งค่าของกล่องเซ็ตทอบ อินพุทมีการสลับไปเป็นอินพุทของทีวีทันที.

  ถ้าหากกล่องเซ็ตทอบ (STB) และทีวีเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทาง HDMI, อินพุทอาจจะมีการสลับไปที่อินพุทของทีวีทันทีในระหว่างที่ท่านกำลังตั้งค่าของ STB นั้นอยู่. 
  ในกรณีนี้, ให้ปรับการตั้งค่าของ BRAVIA Sync control ไปที่ Off. เมื่อท่านทำการตั้งค่า STB เสร็จสิ้น, ท่านสามารถจะทำการปรับการตั้งค่าของ BRAVIA Sync control ให้กลับไปเป็น On ได้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการตั้ง BRAVIA Sync control ไปที่ On หรือ Off.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ External inputs.
  4. เลือกไปที่ BRAVIA Sync settings.
  5. ตั้ง BRAVIA Sync control ไปที่ On หรือ Off.

  หมายเหตุ: ท่านสามารถตั้งค่าให้กับ STB จากขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกัน.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Initial Setup.