หมายเลข ID หัวข้อ : 00203205 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ทีวีของฉันไม่แสดงการตั้งค่าของ Sound Bar ของฉันเมื่อฉันกดตัวรีโมทของ Sound Bar

  เมื่อใช้เครื่อง Sound Bar กับ TV input (ไฟ TV บนระบบเป็น ON), การตั้งค่านี้จะไม่มีแสดงบนหน้าจอทีวี.
   การตั้งค่าต่อไปนี้จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวีเมื่อท่านใช้ รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar.

  • โหมด Sound
  • Vertical Surround
  • โหมด Voice
  • โหมด Night
  • Volume, subwoofer volume, ฯลฯ.

  หมายเหตุ: เครื่องบางรุ่นจะไม่รองรับ Vertical Surround
   

  ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ ถึงวิธีการที่จะตรวจเช็คดูการตั้งค่านี้:

  • Volume setting
   เพื่อให้แสดงการตั้งค่าของโวลลุ่มในทีวีนั้น, ทำการปรับการตั้งค่าโวลลุ่ม โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
  • Other settings
   สั่งงานที่ตัวรีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar และตรวจสอบดูการตั้งค่าได้โดยการตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED (ติดสว่างหรือกะพริบ) บนตัวเครื่อง Sound Bar นั้น
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.