หมายเลข ID หัวข้อ : 00203205 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ทีวีของฉันไม่แสดงการตั้งค่าของ Sound Bar ของฉันเมื่อฉันกดตัวรีโมทของ Sound Bar

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อใช้เครื่อง Sound Bar กับ TV input (ไฟ TV บนระบบเป็น ON), การตั้งค่านี้จะไม่มีแสดงบนหน้าจอทีวี.
 การตั้งค่าต่อไปนี้จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวีเมื่อท่านใช้ รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar.

 • โหมด Sound
 • Vertical Surround
 • โหมด Voice
 • โหมด Night
 • Volume, subwoofer volume, ฯลฯ.

หมายเหตุ: เครื่องบางรุ่นจะไม่รองรับ Vertical Surround
 

ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้ ถึงวิธีการที่จะตรวจเช็คดูการตั้งค่านี้:

 • Volume setting
  เพื่อให้แสดงการตั้งค่าของโวลลุ่มในทีวีนั้น, ทำการปรับการตั้งค่าโวลลุ่ม โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี
 • Other settings
  สั่งงานที่ตัวรีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar และตรวจสอบดูการตั้งค่าได้โดยการตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED (ติดสว่างหรือกะพริบ) บนตัวเครื่อง Sound Bar นั้น
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.